La voix de Cleus

28/12/2011 21:38

 

 

 

 NELSON MANDELA,YON GWO LIDE NAN MOUVMAN KONT RASIS NAN LEMOND.

 

NELSON MANDELA FET AN 1918 NAN VIL(UMTATA)NAN AFRIK SID LA,APRE ETID SEGONDE LI,LI TE ETIDYE DWA.DEPI 1913,NAN PEYI L' AFRIK DI SID,LE PATI POLITIK NASYONAL LA VINN PRAN POUVWA LI AN 1948 YO TE PRAN ANPIL MEZI POU YO TE SEPARE MOUN NWA AK MOUN BLAN,YO TE RELE SISTEM SAA APATED,SA VLE DI YON SISTEM KI BAZEL SOU DISKRINASON SOSYAL.MANNDELA AK ANC TE ARIVE FE ANPIL REZISTANS KONT POLITIK RASIS GOUVENMAN SAA,SA TE MENM LAKOZ YO ARETE' L AN 1956.LE MANNDELA SOTI NAN PRIZON LI FOME YON OGANIZASYON MILITE KONT LIT LA,MALGRE SA AN 1962 YO TE REPRAN'L ANKO E MENM KONDANE'L POU 5 LANE SE TE GRAS AK FREDERIc  AK HANS  KI TE ARIVE GOUMEN POU YO TE LIBERE GWO TET SAA,APRE 26 LANE PRIZON.YO TE VOTEL EN 1991 KOM PREZIDAN ANC.LI TE NEGOSYE ANPIL,ANPIL POUL TE FINI AK KOZE SISTEM RASIS KI TE FIN TOUNEN YON VIRIS NAN PEYI  A.      POU TOUT BEL AKSYON SA YO,LI TE RESEVWA PRI NOBEL KOM ETAN YON NEG VANYAN,E JISKA PREZAN LI SINIFI YON SENBOL INITE,LA PE,LANMOU NAN LESPRI CHAK GRENN MOUN KAP VIV NAN SOSYETE A.

          AK NELSON  MANDELA TOUT SISTEM RASI TE ARIVE KABA!!!

Cet article est une production de

 

     ERLANDE CLEUS