Mango fransik prodiksyon lakay

27/12/2011 21:45

 

Mango fransik, se yon ras mang ki plante nan peyi a ,nou  jwenn mango sa a  nan kek kote nan an Ayiti  men nou plis jwenn li nan depatman latibonit  presizeman nan gwo mon,nan zon sa plantasyon mango se yon aktivite ke pep la pran a  ke anpil se sak fe siw ap pase laba a wap ka we tout  espas la sitou bo wout ranpli ak jaden mango , yon pye mango ki plante ta nomalman dwe komanse bay  fwi anviron  7 a 8 mwa apre yo fin plantel  ,men sa depan de te kap pwodwil la sa ka rive kel bay yonn ou de  rekot pandan yon lanne.

Prodiksyon mango a  depi tre lontan li rete  yon  bel tradisyon pou abitan nan zon sa a ki rele Gwo mon

Moun nan gwo mon  apre prodiksyon  , nan moman rekot  mango  a , yo konn souvan fe kontra  ak kek konpayi   nan  potoprens   ki  ap  vini achte  mango  sayo  swa   pou yo al vann sou mache entenasyonal   la, 

 

Anpil fwa  yon konn itilizel tou nan izin oubyen  nan  faktori  pou  yo   fe kek   pwodwi  pou moun sevi ,pa egzanp savon,pafen,yo fe ji avel tou   ak  yon paket  lot  pla  nan kek  gran  restoran.

 

 Men kek pwodwi yo fe ak mango sa a, yo anpil pa egzanp


 

twal pou fe rad, sitou bel chemiz ki sou atis la

pafen

,savon

 

Mango a se vre yon bon fwi  ,nou fe anpil bagay avel lakay nou,.ouhhh yon bon ji mango jan sa bon